Саясат
сапа саласындағы «Богатырь Транс» ЖШС .

Біздің қызметіміздің стратегиялық мақсаты «Богатырь Транс» ЖШС қызметтерге тұрақты сұранысын және тұрақты кірісті қамтамасыз ететін клиенттердің сұраныстарын барынша қанағаттандыру арқылы Қазақстан Республикасындағы теміржол жылжымалы құрамын жөндеу бойынша жоғары сапалы қызмет жеткізушілерінің арасында жетекші позицияны ұстап тұру және нығайту деп санаймыз.

Осы мақсаттарға қол жеткізу мыналар арқылы қамтамасыз етіледі: - процестердің тиімділігін, компанияның және оның бөлімшелерінің осы Саясаттың мақсаттары үшін сапа мен бизнесті басқару жүйесінің жарамдылығы саласындағы қойылған мақсаттарының орындылығын талдау арқылы бизнесті басқару жүйесін үнемі жетілдіру; - халықаралық сапа стандарттарына сәйкес көрсетілетін қызметтердің ұйымдастырушылық және техникалық деңгейін жақсарту; - компанияны басқарудың заманауи жүйелерін - операциялық, бюджеттік, қаржылық және тәуекелдерді басқару; - барлық мүдделі тараптардың компанияның сәтті қызметіне қанағаттануы: тұтынушылар, жеткізушілер, акционерлер және жалпы қоғам.

Біздің қызметіміздің негізі - жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды, олардың әл-ауқатының өсуін қамтамасыз ету; барлық серіктестерге құрметпен қарау; тұтынушылармен және жеткізушілермен қатынастардың ашықтығы, оларға тең және өзара тиімді серіктестікке жағдай жасау.

Біздің Саясатты іске асырудың негізгі қағидаттары мыналар болып табылады
  1. Кепілдендірілген қызмет көрсету сапасынан тұтастай бизнестің сапасын жақсартуға көшу.
  2. Сапаға нұқсан келтірместен жылжымалы құрамды жөндеу құнын төмендету.
  3. Қызметкерлердің құзыреттілік деңгейлерін арттыру мақсатында жүйелі оқытуды жүргізу.
  4. Команда қызметін нәтижелерді арттыруға және ықтимал тәуекелдерді азайтуға бағытталған процестер жиынтығы ретінде ұйымдастыру.
  5. Процестердің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қызметтің өмірлік циклі бойында персоналдың жауапкершілігі мен өкілеттілігін бөлу.
  6. Қызметкерлерді моральдық және материалдық ынталандыру жүйесі арқылы жоғары өнімді және сапалы еңбекке ынталандыру.
  7. Компанияның әр қызметкерінің ойлау және белсенділік деңгейінде тұтынушылардың талаптары мен сұраныстарын барынша қанағаттандыруды ескеру.

Басшылық аталған қағидаларды қатаң сақтауға ниетті және компанияның барлық қызметкерлерін шақырады. Басшылық ИСО 9001 талаптарына сәйкес келуге, бизнесті басқару жүйесінің тиімділігін үнемі арттыруға және қажетті ұйымдастырушылық жағдайларды жасауға, ұсынылатын қызметтердің сапасын үнемі жақсарту үшін қажетті қаржылық және материалдық ресурстарды бөлуге міндетті.

Әдеттегі құжаттар