Транспортная компания ТОО "Богатырь Транс". Оператор подвижного состава. Перевозка, экспедирование грузов жд транспортом. Ремонт вагонов. Казахстан, Павлодар, Экибастуз.

140005, Қазақстан Республикасы
Павлодар қаласы, 
Мир көш., 26,
Тел./факс: +7 (7182) 53-08-26;
53-18-80; 53-18-89
info@bogatyrtrans.kz

{var $lang = $_modx->config.cultureKey} {if $lang == 'ru'}
наши
преимущества
whyuseus01
Парк собственных полувагонов,
насчитывающий свыше 4000 единиц
whyuseus02
Собственная ремонтная база,
осуществляющая все виды ремонта вагонов
whyuseus03
Высоко- профессиональная команда,
обеспечивающая высокое качество оказываемых услуг
{elseif $lang == 'en'} why use us
whyuseus01
Railroad Wagon Stock
Railroad wagon stock with over 4000 carts
more01
whyuseus02
Our own repair base
Our own repair base capable of the repairs of rolling stock, railway car components and parts
ремонт вагонов
whyuseus03
A highly professional team
A highly professional team, providing high quality services
more03
{elseif $lang == 'kz'}
Артықшылығымыз
whyuseus01
4000 астам бірлігі бар
меншік үсті ашық вагон паркі
транспортировка и экспедирование
whyuseus02
Вагондарға жөндеудің барлық түрлерін
жүзеге асыратын меншік жөндеу базасы
ремонт вагонов
whyuseus03
Көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасын
қамтамасыз ететін жоғары-кәсіби команда
наши услуги
{/if}
Сапа саласындағы «Богатырь Транс» ЖШС САЯСАТЫ

 

Тұтынушылар сұраныстарын барынша қанағаттандыру арқылы ҚазақстанРеспубликасындағы вагон операторлары мен теміржол жылжымалы құрамын жөндеу бойынша сапалы қызмет көрсетужеткізушілері  арасында жетекшіұстанымдарды сақтау және нығайтуды өз қызметіміздің стратегиялық мақсаты депсанаймыз, бұл «Богатырь Транс» ЖШС қызмет көрсетуінің тұрақты сұранысын жәнеорнықты табысын қамтамасыз етеді.

 

- Процестер нәтижелілігін,сапа саласында және осы Саясат мақсаттарына сапа менеджменті жүйесі жарамдылығындакомпаниямен бөліністері белгілеген мақсаттардың іске асырылуын талдау арқылыменеджмент  жүйесін тұрақтыжақсартып; 

 

- халықаралық сапа стандартынасәйкес көрсетілетін қызметтердің ұйымдастырушылық және техникалық деңгейінжетлідіріп;

 

-компанияны басқарудың - операциялық, бюджеттік, қаржы және тәуекел-менеджментатты заманауи жүйелерін дамытып; 

 

-компанияның табысты қызметінде барлық мүдделі тараптар: тұтынушылардың,жеткізушілердің, акционерлердің және жалпы қоғамның қанағаттанарлығымен көрсетілген мақсаттарғақол жеткізіледі.

 

Қызметіміздіңнегізі – жұмыскерлердің еңбегі мен денсаулығы қорғауын қамтамасыз ету; олардыңәл-ауқатының өсуі;  бизнес бойынша барлықсеріктестерге ілтипатты қарым-қатынас; тұтынушылармен және жеткізушілерменқарым-қатынастағы айқындық, оларға тепе-теңдік және өзара тиімді серітестікжағдайларын тудыру.

 

 

 

Саясатымызды іске асырудың негізгіпринциптері:

 

  1. Қызмет көрсетудің кепілді сапасынан жалпы бизнес сапасын арттыруға көшу.

  2. Сапалысипаттамаларды нашарлатуынсыз жылжымалы құрамға жүргізілетін жөндеулердіңөзіндік құнын төмендету.

  3. Персоналдың  біліктілігін арттыру мақсатымен олардыңжүйелі оқытуын жүргізу.

  4. Нәтижелерөсуіне және ықтимал тәуекелдерді ықшамдауға бағытталған процесс жиынтығыретінде ұжым қызметін ұйымдастыру.

  5. Процестернәтижелілігін  қамтамасыз ету үшін қызметкөрсетудің бүкіл өмірлік кезеңі бойы персоналдың жауапкершілігі менөкілеттілігін бөлу.

  6. Моральдықжәне материалдық ынталандыру жүйесі арқылы жоғары өнімді және сапалы еңбекмотивациясы.

  7. Компанияәр жұмыскерінің ойы және іс-әрекеті деңгейінде тұтынушылар талаптары менсұраныстарын барынша қанағаттандыру есебі.

 

 

 

Басшылық айтылған принциптерді мүлтіксіз орындауғаниеттеніп, осыған бүкіл персоналды үндейді. Басшылық ISO 9001 талаптарына сайболуға, сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін арттырып, қажеттіұйымдастырушылық жағдайларды құруға, көрсетілетін қызметтер сапасын үздіксізжақсартуға талап етілетін қаржы және материалдық ресурстарды бөлуге  міндеттенеді.

{$_modx->getPlaceholder('MinifyX.javascript')}